Saarländischer Mundartpreis (Foto: SR)

"de zeit"

Saarländischer Mundartpreis 2019: Patrik H. Feltes - 3. Preis Lyrik

  22.11.2019 | 22:00 Uhr
3. Preis Lyrik für Patrik H. Feltes (2 v.r) (Foto: Pasquale D'Angiolillo)
3. Preis Lyrik für Patrik H. Feltes (2 v.r)

wie eilich laaft
de zeit, uff
abgetreet‘nem paad,
kään weech
is a se weit
se laaft unn laaft,
se givt vunn
käänem inngelaad,
aach nit mòòl
kurz lòò se vaweilen
finndt se sich bereit:
se kennt nua
dappa dappa,
muss sich aan
ääna tour beeilen!
se schteet nit schtill
fròòt aach nit vill
muss imma weidageehn.
laaft unentweecht,                  
ganz ohne jeeden halt,
bleivt niemòòls schteen,
givt niemòòls alt!

Patrick H. Feltes, Wadgassen


Artikel mit anderen teilen


Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja